Standartizētās metodes

Produkcijas atbilstības un kvalitātes kontrolei uzņēmumā izmanto šādas standartizētas pārbaudes metodes:

 • EN 310. Koksnes plātnes. Lieces stiprības un elastības moduļa noteikšana
 • EN 311. Koksnes plātnes – Virsmas kvalitāte – Pārbaudes metode
 • EN 314-1. Saplāksnis – Līmējuma kvalitāte – 1.daļa: Pārbaudes metodes
 • EN 314-2. Saplāksnis – Līmējuma kvalitāte – 2.daļa: Prasības
 • EN 315. Saplāksnis – Izmēru pielaides
 • EN 322. Koksnes plātnes – Mitruma satura noteikšana
 • EN 323. Koksnes plātnes – Blīvuma noteikšana
 • EN 324-1. Koksnes plātnes – Plātņu izmēru noteikšana – 1.daļa: Biezuma, platuma un garuma noteikšana
 • EN 324-2. Koksnes plātnes – Plātņu izmēru noteikšana – 2.daļa: Malu taisnuma un perpendikulāruma noteikšana 
 • EN 325. Koksnes plātnes. Paraugu izmēru noteikšana 
 • EN 326-1. Koksnes plātnes. Paraugu atlase, piegriešana un pārbaudes rezultātu noformēšana 
 • EN 326-2. Koksnes plātnes. Paraugu atlase, piegriešana un pārbaude. Kvalitātes kontrole rūpnīcā
 • EN 326-3. Koksnes plātnes. Paraugu atlase, piegriešana un pārbaude. Atsevišķas plātņu partijas pārbaude
 • EN 438-2. Augstspiediena dekoratīvie lamināti (HPL) – Loksnes uz termoreaktīvo sveķu bāzes (parasti sauktas par laminātiem) – 2.daļa: Īpašību noteikšana
 • EN 635-5. Saplāksnis – Klasifikācija pēc virsmas izskata – 5.daļa: Koksnes vainu un defektu uzmērīšanas paņēmieni
 • EN 717-2. Koksnes plātnes – Formaldehīda emisijas noteikšana – 2.daļa: Formaldehīda emisijas noteikšana ar gāzu analīzes metodi
 • EN 789. Būvkoki – Pārbaudes metodes – Koksnes plātņu mehānisko īpašību noteikšana
 • EN 1058. Koksnes plātnes. Mehānisko īpašību raksturlielumu un blīvuma noteikšana 
 • SFS 2413. Virsmas izskata kvalitātes prasības saplākšņiem ar ārējām kārtām no lobītiem bērza finieriem
 • ISO TC 139 / 1994. Virsmas izskata kvalitātes prasības saplākšņiem ar ārējām kārtām no lobītiem bērza finieriem

 

  Drukāt
Papildu informācija
 • Īsumā par "Latvijas Finieri" (LV, EN, FR)
EPD
 • Vides deklarācija saplāksnim (EN)
Sertifikāti
 • ISO 9001 (LV, ENDE)
 • ISO 14001 (LV, EN, DE)
 • ISO 50001  (LVEN)
 • CE sertifikāts (EN)
 • CE atestāts (EN)
 • E1 atestāts (EN)
 • CARB ULEF (EN)
 • CARB MR (EN)
 • KOMO (EN, NL)
 • F4 (JP)
 • FSC (EN)
 • PEFC (LV, EN)
 • Powered by Green (LV, EN)
 • Zaļā josta (LV)
 • LVS OHSAS 18001 (LVEN)