Skolēnu ekskursijas uzņēmumā

Lai veicinātu jaunās paaudzes izpratni par meža nozari un kokrūpniecību, "Latvijas Finieris”  organizē bezmaksas ekskursijas skolēniem.

Ekskursijas notiek latviešu valodā.

Atbilstoši dažādām vecuma grupām ir izveidoti vairāki ekskursiju maršruti:

Vecuma grupa Ekskursijas maršruts Rūpnīcas adrese Ekskursijas ilgums Iespējamais ekskursijas laiks
Sākumskolas skolēni SIA "Troja” Rīgā, Bauskas ielā 143 ~ 45 min

Katra mēneša II un III trešdienā

  • plkst.10.00
  • plkst.13.00

Pamatskolas skolēni

5.- 9. klase

 Rūpnīca "Furniers”

 

Rīgā, Bauskas ielā 59

 

~ 1 stunda

Katra mēneša II un III trešdienā

  • plkst.9.00
  • plkst.10.30
Vidusskolēni

Pamatskolas skolēni no 14 gadu vecuma un vidusskolēni

SIA "Verems” Verēmu pagasts Rēzeknes novads, “Lejas Ančupāni” ~ 45 min Pēc iepriekšējas vienošanās

Rūpējoties par skolēnu drošību, esam noteikuši šādu kārtību:

Vecuma grupa Skolēnu skaits grupā Nepieciešamais pavadošo pedagogu skaits
Pirmsskolas un sākumskolas skolēni 20* 3
Pamatskolas skolēni 5.-9.klase 20* 3
Vidusskolēni 20* 1

 *Ja ekskursijā piedalās vairāk kā 20 skolēni, ražošanu apmeklē pēc kārtas pa daļām, nepārsniedzot pieļaujamo skolēnu skaitu vienā grupā.

Pieteikties lūdzam ne vēlāk kā 2 nedēļas pirms plānotā ekskursijas datuma, aizpildot pieteikuma anketu un atsūtot to uz e-pastu izglitiba@finieris.lv! Ekskursijas norise tiek apstiprināta elektroniski, nosūtot uz pieteicēja e-pasta adresi aicinājumu ierasties uz ekskursiju saskaņotā datumā un laikā

  Drukāt
Papildu informācija
  • Īsumā par "Latvijas Finieri" (LV, EN, FR)