V. Kundziņš. Latvijas Finieris. Ētikas deklarācija

Ētikas deklarācija 

Ētikas deklarācija ietver uzvedības un ētikas normas, kuras koncerna "Latvijas Finieris” darbinieki uzskata par savas rīcības regulējošiem normatīviem un pieņem par pamatprincipiem saskarsmē ar kolēģiem, sadarbības partneriem un sabiedrību kopumā.

Deklarācijā paustie pamatprincipi ir atzīti no darbinieku puses un pieejami sabiedrībai. Darbinieki veicina Ētikas deklarācijas principu un normu ievērošanu.

  Drukāt
Papildu informācija
  • Īsumā par "Latvijas Finieri" (LV, EN, FR)
Politikas
  • Ilgtspējas politika (LV, EN, RU)
  • Vides politika (LVEN, RU)
  • Komunikācijas politika un komunikatīvās kompetences principi (LV, EN)
  • Personāla politika (LVEN, RU)
  • Ētikas deklarācija (LV, ENRU)
  • Darba drošības un arodveselības politika (LV, EN)
  • Enerģētikas politika (LV, EN, RU)
  • Kvalitātes politika (LV,EN)